Giảng viên

Phan Tích Hoàng

  • Tác giả NIIT - ICT HANOI

  • Ngày đăng 12/ 06/ 2018

  • Bình luận 0 Bình luận

Phan Tích Hoàng | Giảng viên NIIT - ICT Hà Nội

 

A. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Giảng viên: Phan Tích Hoàng

Chức danh: Nguyên Giám Đốc Công nghệ Niteco Việt Nam

Tốt nghiệp:

- Lớp Kỹ sư Tài năng Đại học Bách Khoa 

- Thương mại quốc tế Đại học Ngoại Thương.

Programming Languages: Java, J2EE, Spring, Strut, Hibernate, HTML/DHTML/CSS XML, JavaScript PL/SQL/MySQL/Postgres, SQL, MySQL, PHP, MS C# MS .NET...

Kinh nghiệm làm việc: 4 năm kinh nghiệm ở vị trí Project Mannager, 13 năm kinh nghiệm ở vị trí Software Developer (trong đó 7 năm là kinh nghiệm ở lĩnh vực Web Development).

Chứng chỉ: PMP, CFA, CCNA &MCSA, ZCE, Securities (share holders)

B. DỰ ÁN THAM KHẢO
TÊN DỰ ÁN KHÁCH HÀNG
1. EPICSOFT FPT Software
2. Web/Wap, application, SMS Gateway FPT Software
3. OSS (Online shipping services) FPT Software
4. TomatoCMS TIG
5. thegioidieuky.com.vn TIG
6. mPlay TIG
7. Vinaanh.com FPT Visky
8. Vimua.com FPT Visky
9. Violympic.com.vn

FPT Visky

10. violet.vn FPT Visky
11. sannhac.com VC Corp
12. i-pro.com.vn VC Corp
13. chacha.vn Vietsun
14. ERP EZSoft
15. CRM EZSoft
16. giaycao.com.vn outsourcing
17. picenza.com.vn outsourcing
18. hd.com.vn outsourcing
19. lcd.com.vn outsourcing
20. scrapblog.com Freelancer
21. bizstudio.com Freelancer
... ...