Giảng viên

Mai Văn Hà

  • Tác giả NIIT - ICT HANOI

  • Ngày đăng 29/ 06/ 2018

  • Bình luận 0 Bình luận

giang-vien-niit-ict-ha-noi-mai-van-ha-1

A. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Giảng viên: Mai Văn Hà

Chức vụ: Project Manager

Companny: Thien Hoang Group

Học vấn: Cử nhân CNTT Đại học Xây Dựng

Expert: JAVA, .NET,...

Kinh nghiệm làm việc: >10 năm

B. KHÓA ĐÀO TẠO ĐÃ HOÀN THÀNH

Type of courses Institute trained

1. JUnit test and way of use.

2. Portlet and portal overview.

3. JCR170 overview and how to use.

4. GUI, AJAX and CSS

5. English

eXo Platform

6. C#, ASP.net

7. UML

8. Java core, SCJP 2.0

9. Jsp, Struts 1

FPT Software
10. Software Project Management Training
Course
VINASA
11. Big Data NIIT India
C. DỰ ÁN THAM KHẢO
Tên dự án Khách hàng
1. Work-flow Management system AVG
2. Document Library Management System Vietnamese Banks
3. Build ESB System Vietnamese Government
4. State Assests Management System Vietnamese Government
5. Maintain the software TDKT & TSNN Ministry of Finance
6. JICA - IPR Enforcement Web Database - Supervision JICA
7. Ecommerce Practice System Hanoi College of Commerce And Tourism
8. VUF Portal TVC
9. eHRM - Polysius Polysius Vietnam
10. eHRM - Mizuho Mizuho Bank Vietnam
11. eHRM - Hamaden Hamaden Vietnam
12. eHRM - Alstom Alstom Vietnam
13. Manage Letters of Complaints and Denunciations Ministry of Finance
14. ERP system Haveynash
...