Giảng viên

Nguyễn Hùng Cường

  • Tác giả NIIT - ICT HANOI

  • Ngày đăng 29/ 06/ 2018

  • Bình luận 0 Bình luận

 

Nguyễn Hùng Cường | Giảng viên NIIT - ICT Hà Nội

A. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Giảng viên: Nguyễn Hùng Cường

Chức vụ: Deputy Academics Head/Teacher/Group Leader

Học vấn: Master of IT && Web Programming 

Expert: JAVA, .NET 

Kinh nghiệm làm việc: >10 năm

B. CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ

1. Microsoft Certified for Trainer 2013

2. Microsoft Certified Professional Developer: Web Developer 4
3. Microsoft Certified Technology Specialist: .NET Framework 4, Data Access
4. Microsoft Certified Technology Specialist: .NET Framework 4, Service Communication Applications
5. Microsoft Certified Technology Specialist: .NET Framework 4, Web Application

C. DỰ ÁN THAM KHẢO
Tên dự án Khách hàng
1. OneGate Hanoi’s administration, Hatinh’s administration, HoChiMinh City’s administration
2. CDROM Hanoi Institute of Information-Culture
3. QLNS/TimeSheet REE-HN, VietSoftware
4. HMS (Hospital Management System) Ministry of Public Health
5. iCSR-HR Inpharco, Vietnam
6. iCSR-PM VietSoftware International
7. IBM WorkPlace IBM
8. LT-BTC Ministry of Finance
9. CONNECT shiftTHINK Ltd (Switzerland)