Giảng viên

Phan Bá Tiệp

  • Tác giả NIIT - ICT HANOI

  • Ngày đăng 04/ 06/ 2018

  • Bình luận 0 Bình luận

Phan Bá Tiệp | Giảng viên NIIT - ICT Hà Nội

 

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Giảng viên: Phan Bá Tiệp

Chức vụ: Project Manager

Companny: Free

Học vấn: Kỹ sư Công nghệ Thông tin

Expert: C#, ASP.NET, C/ C++, Java...

Kinh nghiệm làm việc: >12 năm