Giảng viên

Phạm Tuấn Dương

  • Tác giả NIIT - ICT HANOI

  • Ngày đăng 28/ 05/ 2018

  • Bình luận 0 Bình luận

 

Phạm Tuấn Dương | Giảng viên NIIT - ICT HÀ NỘI

A. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Giảng viên: Phạm Tuấn Dương

Chức vụ: Java and PHP Technical Leader

Companny: DTT Technology Group

Học vấn: Đại học Ngoại Thương Hà Nội

Languages: PHP, JSP, JAVA, ASPX, C#...

Kinh nghiệm làm việc: >12 năm

B. DỰ ÁN THAM KHẢO
Tên dự án Khách hàng
1. LMS – Learning Management System Development center of public health
2. DNG6

Egovernment of the Da Nang City

3. HAN6 EPortal of the Hanoi City
4. iTrading Trading Online System for Stock Exchange
5. Casino and Traditional Game Online for cellar phone, smart phone Personal project
6. VAS for Mobile Fone Personal project
...