Tin tức NIIT

Thông báo tuyển sinh: Sát hạch Công nghệ thông tin 10/2018

  • Tác giả NIIT - ICT HANOI

  • Ngày đăng 18/ 06/ 2018

  • Bình luận 0 Bình luận

Chương trình sát hạch chuẩn kỹ sư CNTT do VITEC tổ chức (Đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học & Công nghệ) để đánh giá chuẩn kỹ sư theo thang đo chuẩn được công nhận ở nhiều nước Châu Á trong đó có Nhật Bản.

>> Thông báo Sát hạch: http://bit.ly/Thong-Bao-Sat-Hach

>> Form Đăng ký thông tin: http://bit.ly/Form-Dang-Ky-Sat-Hach

Hình ảnh kỳ thi Sát hạch CNTT năm 2017

Hình ảnh kỳ thi Sát hạch CNTT năm 2017

Trung tâm Đào tạo nguyên là Trung tâm Sát hạch CNTT và Hỗ trợ đào tạo do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ & Công nghệ quyết định thành lập, tên giao dich quốc tế là Vietnam Training and Examination Center (VITEC)

VITEC là một đơn vị sự nghiệp khoa học pháp nhân độc lập, hoạt động theo Điều lệ đã được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Bộ Khoa học & Công nghệ phê duyệt phù hợp với pháp luật Việt Nam, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước các bên có liên quan về mọi hoạt động của mình.

 

Với chức năng, nhiệm vụ tổ chức xây dựng chuẩn kỹ năng về CNTT và các chương trình bồi dưỡng, đào tạo theo các chuẩn kỹ năng này, tổ chức sát hạch CNTT, hỗ trợ đào tạo, VITEC đã xây dựng và đang mở rộng trên toàn quốc mạng lưới huấn luyện CNTT, đưa chuẩn kỹ năng CNTT đến học viên với sự trợ giup về trang thiết bị, nhất là phần mềm hỗ trợ đào tạo (E-Learnig) của Nhật Bản, tạo nền móng cho việc áp dụng chuẩn kỹ năng CNTT ở Việt Nam.

 

Chương trình Sát hạch chuẩn kỹ năng về CNTT này có tác dụng gì?

 

Chương trình được thực hiện và triển khai do VITEC (trực thuộc Bộ khoa học và công nghệ) sẽ có những ưu thế sau:

 

1. Là thang đo chuẩn kỹ năng CNTT được công nhận ở nhiều nước Châu Á (trong đó có Nhật Bản).

2. Chứng nhận được cấp sẽ có ưu thế khi đi xin việc tại các nước thành viên.

3. Chứng nhận có thể dùng để làm đầu vào xin cấp VISA kỹ sư (5 năm) để đi lao động ở nước ngoài.

4. Chứng nhận được Bộ Khoa học & Công nghệ cấp

5. Bất kỳ ai cũng có thể tham gia thi lấy chứng nhận (không cần bằng cấp).

Xem thêm: Lễ ký kết hợp tác giữa NIIT ICT Hà Nội và VITEC

Thông tin chi tiết về đợt tuyển sinh tháng 10/2018 xin vui lòng xem file đính kèm hoặc liên hệ:

Học viện Quốc tế Đào tạo CNTT NIIT – ICT Hà Nội

SĐT: 0916.130.348

Email: info@niithanoi.vn

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 25T2, Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN