Tin tức NIIT

Thi sát hạch kỹ sư CNTT theo chuẩn kỹ năng CNTT Nhật Bản

  • Tác giả NIIT - ICT HANOI

  • Ngày đăng 28/ 05/ 2018

  • Bình luận 0 Bình luận

Ngày 29/10/2017, tại Học viện Quốc tế Đào tạo Công nghệ Thông tin NIIT - ICT Hà Nội đã diễn ra Kỳ thi sát hạch kỹ sư CNTT theo chuẩn kỹ năng CNTT Nhật Bản.
 
Kỳ thi sát hạch này được tổ chức nhằm hỗ trợ việc phát triển nguồn nhân lực CNTT, thúc đẩy việc huy động và sử dụng các kỹ sư CNTT ở châu Á có hiệu quả hơn.

Nâng cao sự hợp tác nhiều mặt về nguồn nhân lực công nghệ thông tin giữa các quốc gia và khuyến khích hợp tác kinh doanh trong khu vực.
 
Tháng 11 năm 2000 Nhật Bản đề xuất sáng kiến về chuẩn hoá kỹ năng CNTT chung ở châu Á – Asean +3 ( Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ) với một số nội dung chính sau:
 
- Sử dụng kinh nghiệm và bí quyết trong lĩnh vực sát hạch CNTT, trên cơ sở  đó thiết lập hệ thống sát hạch kĩ sư CNTT ở khu vực châu Á.
 
- Chứng nhận tương đương lẫn nhau về trình độ của các kỹ sư CNTT dựa trên các chuẩn kỹ năng CNTT.
 
Tháng 11 năm 2005, Hội đồng chuyên môn về sát hạch kỹ sư công nghệ thông tin khu vực (ITPEC) đã được thành lập bao gồm 6 nước thành viên: Philipin, Thai Lan, Việt Nam, Malaysia, Mông Cổ, Myanma.

Đến nay, số lượng thành viên tăng lên 7: Philipin, Thai Lan, Việt Nam, Malaysia, Mông Cổ, Myanma và Bangladesh.

Mục tiêu của Hội đồng này là nhằm đẩy mạnh việc trao đổi thông tin về chất lượng kỹ sư giữa các nước trong khu vực Châu Á, cùng nhau tổ chức các kỳ sát hạch kỹ sư CNTT (cùng đề thi, ngày thi và thời gian thi).

Kể từ tháng 4 năm 2006 các kỳ sát hạch kỹ sư CNTT đã được các nước thành viên ITPEC đồng tổ chức 2 lần trong 1 năm vào tháng 4 và tháng 10.
 

Lợi ích từ việc công nhận tương đương lẫn nhau qua kỳ thi sát hạch kỹ sư CNTT.


 
- Thiết lập chuẩn theo đó mỗi nước tiến hành đánh giá một cách khách quan năng lực của các kỹ sư CNTT theo tiêu chuẩn chung và chấp nhận các kỹ sư CNTT từ các nước châu Á khác.
 
- Giảm bớt chi phí và rủi ro cho các công ty nước ngoài khi mở rộng hoạt động công nghệ thông tin sang các nước khác bằng cách thuê các kỹ sư CNTT đạt chuẩn chung tại nước đó.
 
- Làm cho các công ty của các nước châu Á dễ dàng hơn trong việc thiết lập các liên minh kinh doanh phát triển phần mềm.
 
- Cung cấp một thước đo cho những kỹ sư CNTT định làm việc ở nước ngoài hoặc làm việc trong các công ty nước ngoài tại nước mình được đánh giá đúng năng lực.

sat-hach-ky-su-nhat-ban-vitec-3

sat-hach-ky-su-nhat-ban-vitec-5

Các bạn tham dự kỳ thi làm bài thi sát hạch kỹ năng CNTT theo chuẩn kỹ năng CNTT Nhật Bản
  

Trước đó vào ngày 05/10/2017, NIIT-ICT Hà Nội và VITEC cũng đã ký kết, chính thức kết nối lại việc đào tạo và tuyển sinh sát hạch kỹ sư CNTT theo tiêu chuẩn kỹ năng CNTT Nhật Bản đã từng hợp tác từ cách đây hàng chục năm, mở ra hướng đi mới về hợp tác đào tạo, tuyển sinh các chương trình sát hạch kỹ sư CNTT theo tiêu chuẩn kỹ năng CNTT Nhật Bản.