Cẩm nang học viên

PHP là gì? Những điều cần biết về PHP

  • Tác giả NIIT - ICT HANOI

  • Ngày đăng 08/ 06/ 2018

  • Bình luận 0 Bình luận

PHP là một dự án mã nguồn mở nhỏ, nhưng theo đà phát triển, ngày càng nhiều người sử dụng PHP. PHP được phát triển từ một sản phẩm có tên là PHP/FI. PHP/FI do Rasmus Lerdorf tạo ra năm 1994, ban đầu được xem như là một tập con đơn giản của các mã kịch bản Perl để theo dõi tình hình truy cập đến bản sơ yếu lý lịch của ông trên mạng. Ông đã đặt tên cho bộ mã kịch bản này là "Personal Home Page Tools".

php-la-gi

Khi cần đến các chức năng rộng hơn, ông đã viết ra một bộ thực thi bằng C lớn hơn để có thể truy vấn tới Database và giúp cho người sử dụng rất đơn giản để phát triển các ứng dụng web. Rasmus đã quyết định công bố mã nguồn của PHP/FI cho mọi người xem, cho phép sử dụng cũng như sửa các lỗi có trong nó, đồng thời cải tiến mã nguồn.

- PHP là viết tắt hồi qui của từ: Hypertext Preprocessor".

- PHP là ngôn ngữ lập trình kịch bản viết phía máy chủ (server side) mà được nhúng trong HTML (hoặc tách riêng). Nó được sử dụng để quản lý nội dụng động, Database, Session tracking, …

- Nó được tích hợp với một số Database thông dụng như MySQL, PostgreSQL, Oracle, Sybase, Informix, và Microsoft SQL Server.

- PHP thực thi rất tuyệt vời, đặc biệt khi được biên dịch như là một Apache Module trên Unix side. MySQL Server, khi được khởi động, thực thi các truy vấn phức tạp với các tập hợp kết quả khổng lồ trong thời gian Record-setting.

- PHP hỗ trợ một số lượng rộng rãi các giao thức lớn như POP3, IMAP, và LDAP. PHP4 bổ sung sự hỗ trợ cho Java và các cấu trúc đối tượng phân phối (COM và CORBA).

- Cú pháp PHP là giống C.

 

Sự sử dụng chung của PHP

- PHP thực hiện các hàm hệ thống: Từ các file trên một hệ thống, nó có thể tạo, mở, đọc, ghi và đóng chúng.

- PHP có thể xử lý các form: Thu thập dữ liệu từ file, lưu dữ liệu vào một file, thông qua email bạn có thể gửi dữ liệu, trả về dữ liệu tới người dùng.

- Bạn có thể thêm, xóa, sửa đổi các phần tử bên trong Database của bạn thông qua PHP.

- Truy cập các biến Cookie và thiết lập Cookie.

- Sử dụng PHP, bạn có thể hạn chế người dùng truy cập vào một số trang trong Website của bạn.

- Nó có thể mật mã hóa dữ liệu.

 

Đặc trưng của PHP

5 đặc trưng quan trọng làm PHP trở thành ngôn ngữ khá tiện lợi:

- PHP được đơn giản hóa

- PHP hiệu quả trong sử dụng lập trình web

- Khả năng bảo mật cao

- PHP rất linh động

- Cú pháp PHP rất thân thiện

Tóm lại, PHP là ngôn ngữ thân thiện được sử dụng để tạo các ứng dụng web. Hơn 80% website hiện nay sử dụng ngôn ngữ PHP hoặc CMS của PHP (như Wordpress, Joomla, Magento,...)