Giảng viên

Nguyễn Minh Đức - Cố vấn Chuyên môn

  • Tác giả NIIT - ICT HANOI

  • Ngày đăng 29/ 06/ 2018

  • Bình luận 0 Bình luận

co-van-chuyen-mon-niit-ict-ha-noi-nguyen-minh-ducAnh Nguyễn Minh Đức - Founder CyRadar

 

Chức vụ: Founder - Giám đốc Công ty Cổ phần An toàn Thông tin CyRadar

Công ty Cổ phần An toàn Thông tin CyRadar hoạt động trong lĩnh vực An toàn Thông tin. CyRadar được đầu tư bởi FPT.

Giải thưởng:

Top 15 promising startup at Echelon Thailand 2015
High quality Information Security product 2015 by VNISA

Sản phẩm:

- CyRadar Advanced Threat Detetion
- CyRadar DNS Firewall
- CyRadar Security API
- CyRadar Intelligent Platform