Giảng viên

Ngô Việt Khôi - Cố vấn Chuyên môn

  • Tác giả NIIT - ICT HANOI

  • Ngày đăng 29/ 06/ 2018

  • Bình luận 0 Bình luận

co-van-chuyen-mon-niit-ict-ha-noi-ngo-viet-khoi

Ông Ngô Việt Khôi

Chức vụ: Giám đốc truyền thông, Founder Cloud Security Alliance Việt Nam, nguyên Giám đốc Công ty Trend Micro Vietnam

Với 25 năm hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin (CNTT), ông Ngô Việt Khôi là một diễn giả có uy tín trong các hoạt động CNTT cộng đồng và đặc biệt là lĩnh vực An toàn Thông tin. Trên cương vị Giám đốc Trend Micro Vietnam, trong nhiều năm qua ông đã có nhiều đóng góp đáng kể vào việc phổ biến các kinh nghiệm thuộc các chủ đề nóng về An toàn Thông tin như việc về triển khai Chính sách An toàn Thông tin Mạng, bảo mật cho Ảo hóa và Điện toán Đám mây, phòng chống và phát hiện Tấn công có Chủ đích (APT)…

Hiện nay ông đang dành nhiều nỗ lực cho việc thúc đẩy nâng cao nhận thức về An toàn Thông tin tại Việt Nam nói chung và An toàn Thông tin cho Điện toán Đám mây nói riêng. Từ tháng 9/2015, ông đã tham gia thành lập Cloud Security Alliance – Vietnam Community (#CSAVietnam) để chủ động đón đầu làn sóng Điện toán Đám mây sẽ đến Việt Nam trong thời gian tới. Hiện ông đang phụ trách mảng Truyền thông của #CSAVietnam.