Tư vấn hỏi đáp

Nên sử dụng Font chữ nào trong thiết kế website?

  • Tác giả NIIT - ICT HANOI

  • Ngày đăng 11/ 06/ 2018

  • Bình luận 0 Bình luận

Theo khảo sát trên các trang cung cấp font chữ cả miễn phí lẫn trả phí thì dưới đây là các font chữ được yêu thích nhất trong thiết kế website. 

Nên sử dụng Font chữ nào trong thiết kế website

Top 10 font chữ miễn phí được yêu thích nhất:

1.   Myriad Pro
2.   League Gothic
3.   Cabin
4.   Corbel
5.   Museo Slab
6.   Bebas Neue
7.   Ubuntu
8.   Lobster
9.   Franchise
10. PT Serif

Top 10 font chữ đẹp nhưng tốn tiền mà bạn có thể tham khảo thêm.

1.  Helvetica
2.  Gotham
3.  DIN
4.  Futura
5.  Neo Sans
6.  Adobe Caslon
7.  Skolar
8.   Kautiva
9.   Caecilia
10. Fedra Sans

Trong quá trình thiết kế tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng mà lựa chọn font chữ phù hợp. Tuy nhiên, nếu bạn chưa biết chọn font chữ nào tốt nhất thì hãy lựa chọn theo số đông. Điều đó chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn.