Tư vấn hỏi đáp

Nếu học mà không theo được thì sao?

  • Tác giả NIIT - ICT HANOI

  • Ngày đăng 21/ 12/ 2017

  • Bình luận 0 Bình luận

Trả lời: Sau khi trúng tuyển kì thi đầu vào, chương trình được biên soạn khoa học của NIIT sẽ giúp cho hầu hết các bạn theo học được. Ngoài ra, các trung tâm sẽ có các phương pháp hỗ trợ sinh viên hoàn thành chương trình trong quá trình học như tổ chức các khóa học Tiếng Anh Tin học, bố trí giờ máy thực hành thêm, trợ giúp cá nhân của giảng viên