Lịch khai giảng

Lịch khai giảng Tháng 5, 6, 7 NIIT - ICT HÀ NỘI

  • Tác giả NIIT - ICT HANOI

  • Ngày đăng 28/ 05/ 2018

  • Bình luận 0 Bình luận

 

1. Khai giảng chương trình Lập trình viên Quốc tế 2018.

Chương trình đào tạo bản quyền của NIIT Ấn Độ.

khai-giang-lap-trinh-vien-quoc-te-2018-niit-ict-ha-noi

Thời lượng: 24 tháng thực học

Khai giảng: Tháng 7/2018

Học kỳ 1: Database Analysit (146h)

- Working smart with Microsoft Office and the Internet

- Logic Building and Effective Problem Solving

- RDBMS Essentials & T-SQL Programming

- Advance Excel Tools and Techniques for Analyzing Data

- Programming Skills - 1 (Self Learning)

Học kỳ 2: Web Application Developer using Java (146h)

- Programming in Java

- HTML5 Programming

- Developing Web Applications Using Servlet & JSP

- Programming Skills - 2 (Self Learning)

Học kỳ 3: Distributed Application Developer (Java) (146h)

- Developing Mobile Apps on the Android Platform

- Implementing JSF, Hibernate and Sping in Java EE Applications.

- Application Automated Testing Using JUNIT

Học kỳ 4: .NET Web Application Developers (146h)

- Object Oriented Programming Using C#

- Developing Web Applications Using ASP.NET

- Developing Windows Store Apps Using HTML5 & Javascript

 

2. Các khóa đào tạo ngắn hạn

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA NGẮN HẠN
STT Tên khóa học Khai giảng Thời lượng Lịch học Thời gian Học phí
1 Khoá học Lập trình Android với ứng dụng thực tế   17/05/2018 56h T2,4,6 or T3,5,7 19:30 - 21:30

Liên hệ: 916.130.348

0986.664.44

2 Khoá học Lập trình PHP Doanh nghiệp 4.0 23/05/2018 93h T2,6 or T3,7 18:00 - 21:00

Liên hệ: 916.130.348

0986.664.44

3 Khóa học Automation Testing với Selenium Tháng 5/2018 42h T2,4,6 or T3,5,7 18:00 - 20:00

Liên hệ: 916.130.348

0986.664.44

4 Khoá học lập trình web với Java JSP/ Servlet MVC Tháng 06/2018 93h T2,6 or T3,7 18:00 - 21:00

Liên hệ: 916.130.348

0986.664.44

 

Lịch khai giảng sẽ cập nhật điều chỉnh chi tiết hơn khi gần đến ngày khai giảng.