Tin tức NIIT

Làm việc với Phó Tổng Giám Đốc Phát triển Kinh Doanh NIIT Center

  • Tác giả NIIT - ICT HANOI

  • Ngày đăng 11/ 06/ 2018

  • Bình luận 0 Bình luận

Ngày 09/06 NIIT Center đã cử quản lý cấp cao là ông Madhusudan Mukerjee - Phó Tổng Giám Đốc Phát triển Kinh Doanh sang làm việc với NIIT - ICT Hà Nội về cách thức hoạt động mới cũng như các chương trình đào tạo mới đón đầu xu hướng công nghệ trong tương lai.

ông Madhusudan Mukerjee - Phó Tổng Giám Đốc Phát triển Kinh Doanh

Nắm bắt được sự cần thiết phải thay đổi liên tục trong công tác đào tạo và vận hành toàn bộ hệ thống NIIT. NIIT Center đã bắt đầu nghiên cứu và chuyển dịch dần mô hình hoạt động từ năm 2012.

Là đơn vị hàng đầu về đào tạo công nghệ thông tin NIIT có trách nhiệm nghiên cứu, thử nghiệm và đi trước để định hình xu hướng phát triển của nền công nghiệp sáng tạo này.

 

Chuyển dịch mô hình hoạt động và Chương trình đào tạo

 

Từ mô hình cung cấp dịch vụ đào tạo cho bậc đại học, sau đại học và doanh nghiệp chuyển dịch sang phát triển, đào tạo từ bậc tiểu học, trung học cơ sở.

Từ việc cung cấp các chương trình giải quyết vấn đề hiện tại sang cung cấp chương trình hướng đến mục tiêu ở tương lai, linh hoạt hơn, thực tế hơn.

Đối với các đơn vị trực thuộc hệ thống đào tạo công nghệ thông tin của NIIT Center thì NIIT Center thực hiện hỗ trợ mạnh hơn về các chương trình đào tạo phù hợp hơn với nhu cầu từ phía thị trường hoạt động của các thành viên.

Với cách thức hoạt động mới, xu hướng đào tạo hiện nay sẽ tập trung vào việc phát triển tài năng công nghệ thông tin từ nhỏ để cung cấp thêm nhiều nhân lực chất lượng cao đón đầu nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Tập trung chủ yếu vào:

Big Data

Ai

Internet of Things

DevOps

Qua buổi làm việc này NIIT - ICT Hà Nội cũng nhận định rõ thay đổi là đúng đắn và sẽ phối hợp chặt chẽ cùng NIIT Center để đạt được mục tiêu chung, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tình hình mới.