Tin tức NIIT

Khai giảng lớp Lập trình Android với ứng dụng thực thế 17/05/2018

  • Tác giả NIIT - ICT HANOI

  • Ngày đăng 28/ 05/ 2018

  • Bình luận 0 Bình luận

Ngày 17/05/2018, NIIT - ICT Hà Nội đã khai giảng lớp Lập trình Android với ứng dụng thực tế.

Thời lượng khóa học: 56 giờ.

Ngày học: T3, T5, T7

Yêu cầu đầu vào: Java Core

Giảng viên: Nguyễn Thành Luân

Khóa học Android này cung cấp cho người học cách tạo ra Ứng dụng Android hoàn chỉnh bằng cách tự mình xây dựng các chức năng nhỏ mô phỏng các ứng dụng đã có trên thị trường.

Học bằng cách tự tay làm các ứng từ module nhỏ đến việc nối ghép các module lại với nhau.

Khóa học sử dụng công cụ Android Studio để tạo các ứng dụng.

Khả năng sau khóa học Lập trình Android với ứng dụng thực tế:

 

1. Phát triển thành công ứng dụng trên hệ điều hành Android 8.0 Oreo.

2. Tích hợp các hệ thống quảng cáo Google Admod, Start App,..

3. Hiểu rõ toàn bộ qui trình phát triển ứng dụng Android

4. Sử dụng thành thạo công cụ lập trình như Android studio, Eclipse, Source Control
(SVN, Git),...

5. Làm việc với các thư viện ngoài, SDK lớn: Youtube, Facebook, Google Plus, Google Map, Vitamio, Volley, Image_loader_universal,..

Sau một vài buổi học các bạn sẽ được phân nhóm để nhận đề tài cho riêng nhóm mình. Mỗi module bài học sẽ dần hoàn thiện những chức năng trong đề tài bảo vệ. Cuối khóa sẽ bảo vệ Project của mình.

Trước khi khóa học này được triển khai, NIIT - ICT Hà Nội cũng đã triển khai 6h hướng dẫn về Android với mục đích làm rõ các vấn đề cần phải giải quyết khi muốn trở thành Lập trình viên Android, giúp các tham gia khóa học và các bạn đam mê lập trình Android hiểu rõ các mục cần phải học, lộ trình học tập chi tiết và các tài nguyên sẵn có.

Phương pháp học tại NIIT - ICT Hà Nội là thực hành, tuy nhiên, để kiến thức của giảng viên thực sự có ích, chúng tôi mong rằng các bạn sẽ đào sâu tìm hiểu, chuyển hóa kiến thức thành kỹ năng thực sự của mình.

Chúc các bạn thành công trên con đường Lập trình viên Android mà mình đã chọn.

NIIT - ICT Hà Nội sẽ luôn đồng hành cùng các bạn.