Giảng viên

Đỗ Tô Hoài - Cố vấn Chuyên môn

  • Tác giả NIIT - ICT HANOI

  • Ngày đăng 29/ 06/ 2018

  • Bình luận 0 Bình luận

co-van-chuyen-mon-niit-ict-ha-noi-do-to-hoai

Chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế Itekco

Chuyên môn: Internet Marketing