Tư vấn hỏi đáp

Đồ án khóa học ở NIIT - ICT Hà Nội triển khai thế nào?

  • Tác giả NIIT - ICT HANOI

  • Ngày đăng 09/ 06/ 2018

  • Bình luận 0 Bình luận

Mỗi một khóa đào tạo lập trình tại NIIT - ICT Hà Nội, học viên đều phải hoàn thành ít nhất 01 project lớn để làm bài bảo vệ cuối khóa.

Đồ án khóa học ở NIIT - ICT Hà Nội triển khai thế nào?

Ví dụ: 

- Chương trình lập trình Java Web 4.0: Học viên sẽ phải hoàn thành 01 Website viết bằng ngôn ngữ Java.

- Chương trình lập trình PHP Doanh nghiệp 4.0 thì sẽ phải hoàn thành 01 website bằng ngôn ngữ PHP.

Học viên sẽ phải ghép nhóm để hỗ trợ nhau và tăng tương khác để có được kết quả học tập tốt.

Yêu cầu chung về Project cuối khóa:

1. Hoàn thiện về chức năng (cả về Font-end và Back-end nếu là website)

2. Chạy được trên các thiết bị di động (nếu có)

3. Đầy đủ chức năng cơ bản

4. Có điểm độc đáo so với các sản phẩm khác trên thị trường.

5. Hạn chế sử dụng Framework

6. Viết tài liệu cho sản phẩm

7. Gửi bản cứng lưu trữ source code để Giảng viên chấm.

Đối với các khóa đào tạo cụ thể sẽ có yêu cầu chi tiết hơn và hướng dẫn cụ thể để học viên có thể hoàn thành được Prọect cho nhóm của mình.

Các bước hướng dẫn làm Project

1. Phân chia nhóm từ buổi học đầu tiên.

2. Lựa chọn, trình bày ý tưởng đề tài trước buổi học thứ 3.

3. Xây dựng timeline, kế hoạch phân chia công việc buổi học thứ 4.

4. Báo cáo tiến độ sau khi hết từng module học khoảng 1 tuần.

5. Hướng dẫn hoàn thiện Project theo từng Module học.

6. Hướng dẫn các chức năng khác.

7. Hướng dẫn bảo vệ Project.

Các bước yêu cầu và hướng dẫn đều hướng tới giúp học viên tự tay xây dựng hoàn thiện Project từ đầu đến cuối. Áp dụng các kiến thức được học để xây dựng ngay từng Module cho Project của mình. Cuối cùng là hướng dẫn để bảo vệ ý tưởng sản phẩm cũng như trình bày trước cả lớp và đơn vị tuyển dụng.