Tin tức tổng hợp

Điểm chuẩn của trường ĐH Công nghệ Thông tin qua các năm

  • Tác giả NIIT - ICT HANOI

  • Ngày đăng 07/ 12/ 2017

  • Bình luận 1 Bình luận

1. Điểm chuẩn trường ĐH Công nghệ Thông tin qua các năm

Bảng điểm chuẩn hệ chính qui trường ĐH Công nghệ Thông tin qua các năm

Hình 1. Bảng điểm chuẩn hệ chính qui trường ĐH Công nghệ Thông tin qua các năm

Bảng điểm chuẩn các chương trình đặc biệt trường ĐH Công nghệ Thông tin qua các năm

Hình 2. Bảng điểm chuẩn các chương trình đặc biệt trường ĐH Công nghệ Thông tin qua các năm

2. So sánh chỉ tiêu tuyển sinh và điểm chuẩn của 3 trường Đại học hàng đầu khu vực phía nam về đào tạo nhóm ngành Công nghệ Thông tin - Truyền thông

Bảng chỉ tiêu tuyển sinh và điểm chuẩn qua các năm của ĐH Công nghệ Thông tin

 (*) Năm 2012,2013,2014 điểm chuẩn xét tuyển môn Toán nhân hệ số 2. Từ năm 2015 tất cả các môn thi hệ số 1

Hình 3. Bảng chỉ tiêu tuyển sinh và điểm chuẩn qua các năm của ĐH Công nghệ Thông tin,
ĐH Bách Khoa TP.HCM và ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Biểu đồ điểm chuẩn hằng năm (chia trung bình 3 môn thi) của ĐH Công nghệ Thông tin

Hình 4. Biểu đồ điểm chuẩn hằng năm (chia trung bình 3 môn thi) của ĐH Công nghệ Thông tin,
ĐH Bách Khoa TP.HCM và ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

1 Bình luận
  • AN
    AN
    12/19/2017 10:17:05

    ĐH Bách Khoa TP.HCM và ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Đăng bình luận