Cẩm nang học viên

C# là gì? Đặc điểm gì khiến C# trở nên mạnh mẽ

  • Tác giả NIIT - ICT HANOI

  • Ngày đăng 08/ 06/ 2018

  • Bình luận 0 Bình luận

Ngôn ngữ lập trình C# (được đọc là C sharp) là một ngôn ngữ lập trình máy tính đơn giản, hiện đại, có tính hướng đối tượng, được phát triển từ C, C++ bởi Microsoft và được phê chuẩn bởi European Computer Manufacturers Association (ECMA) và International Standards Organization (ISO).

c-sharp-la-gi

Ngôn ngữ C# được phát triển bởi Anders Hejlsberg và team của ông trong khi phát triển .Net Framework.

C# được thiết kế cho Common Language Infrastructure (CLI), mà gồm Executable Code và Runtime Environment, cho phép chúng ta sử dụng các ngôn ngữ high-level đa dạng trên các nền tảng và cấu trúc máy tính khác nhau.

Dưới đây là các lý do khiến cho C# là ngôn ngữ lập trình được sử dụng rất rộng rãi:

C# là một ngôn ngữ lập trình hiện đại, mục đích tổng quát.

C# là hướng đối tượng.

C# dễ dàng để học.

C# là một ngôn ngữ được cấu trúc.

C# tạo các chương trình hiệu quả.

C# có thể được biên dịch trên nhiều nền tảng máy tính khác nhau.

C# là một phần của .Net Framework.

C# được hỗ trợ bởi Tập đoàn Microsoft

Các đặc điểm khiến C# trở nên mạnh mẽ

Cấu trúc của ngôn ngữ lập trình C# khá gần với các ngôn ngữ bậc cao (high-level) truyền thống, C và C++, và là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP - Object Oriented Programming).

C# gần giống với Java, nó có nhiều đặc điểm lập trình mạnh mẽ mà làm cho nó được ưa thích bởi rất nhiều lập trình viên trên toàn thế giới.

Dưới đây là các đặc điểm quan trọng của C#:

- Điều kiện Boolean

- Tự động dọn rác bởi Garbage-Collector (GC)

- Thư viện chuẩn (Standard Library)

- Assembly

- Property và sự kiện (Event)

- Delegate Quản lý sự kiện

- Dễ dàng để sử dụng Generic

- Indexer

- Biên dịch có điều kiện (Conditional Compilation)

- Đa luồng dễ dàng (Multithreading)

- LINQ và Lambda Expression

- Tích hợp với Windows

Tóm lại, C# là ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ được phát triển bởi Microsoft chuyên sử dụng để tạo ứng dụng Windows, Web Form...