Tin tức NIIT

Bảo vệ cuối khóa lớp Tester & QA - Tháng 06/2018

  • Tác giả NIIT - ICT HANOI

  • Ngày đăng 02/ 07/ 2018

  • Bình luận 0 Bình luận

Ngày 28/06 vừa qua là buổi học cuối cùng của lớp Tester & QA và cũng là buổi bảo vệ sản phẩm cuối khóa.

Khóa học Tester & QA đi qua hơn 2 tháng dưới sự hướng dẫn của Cô Nguyễn Thị Trang - Trưởng phòng Kiểm thử Công ty Công nghệ An Vui.

Các bạn học viên được hướng dẫn thiết kế kế hoạch Test từ những buổi đầu tiên, qua mỗi một buổi học là hoàn thiện dần các công việc trong quy trình test. 

Các kỹ năng cũng như kinh nghiệm test cũng được Cô Nguyễn Thị Trang truyền đạt cho các bạn học viên.

Đặc biệt, các bạn đã tham gia khóa học này còn Cô Nguyễn Thị Trang còn truyền đạt kinh nghiệm về việc thăng tiến rất nhanh ở trong nghề kiểm thử.

Buổi bảo vệ sản phẩm cuối khóa được diễn ra với khung nội dung như sau:

- Trình bày kế hoạch kiểm thử: Test Plane, Test Design, Test Case

- Các kỹ thuật áp dụng trong kế hoạch kiểm thử

- Trình bày báo cáo kết quả kiểm thử

- Trả lời câu hỏi chuyên môn do Ban giám khảo đưa ra

Một số hình ảnh buổi bảo vệ:

Bảo vệ cuối khóa lớp Tester & QA 01

Bảo vệ cuối khóa lớp Tester & QA 02

Bảo vệ cuối khóa lớp Tester & QA 03

Bảo vệ cuối khóa lớp Tester & QA 04

Bảo vệ cuối khóa lớp Tester & QA 05

Bảo vệ cuối khóa lớp Tester & QA 06

Bảo vệ cuối khóa lớp Tester & QA 07

Hình ảnh bảo vệ sản phẩm kiểm thử nhóm 3

Bảo vệ cuối khóa lớp Tester & QA 08

Hình ảnh bảo vệ sản phẩm kiểm thử nhóm 3

Buổi bảo vệ đã diễn ra thành công tốt đẹp, các bạn học viên có đủ kiến thức, kỹ năng để tự mình triển khai chiến dịch kiểm thử thủ công với các sản phẩm phần mềm.

Chúc các bạn học viên vững bước trên con đường Kiểm thử phần mềm mà mình đã lựa chọn.