Thiện nguyện Suối Bàng, Vân Hồ, Sơn La 31/3 - 1/4/2018