PHÁT TRIỂN GIAO DIỆN COMBO NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CSS, JavaScript & HTML

PHÁT TRIỂN GIAO DIỆN COMBO NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CSS, JavaScript & HTML

 • Giáo viên Update...

 • Tư vấn
Thông tin khóa học
Học phí:
Liên hệ
Chi tiết khóa học

Hãy cùng tìm hiểu cách  kết hợp hoạt động tốt nhất của CSS, Javascript và HTML trong quá trình phát triển web trong bài viết dưới đây. Dưới đây là các chi tiết cụ thể:


 

Cả CSS và JavaScript đều được sử dụng trên các trang Web dựa trên HTML, nhưng vì những lý do rất khác nhau. CSS được sử dụng để tạo bố cục tốt hơn cho người dùng khiến họ cảm thấy thoải mái hơn với trang Web. JavaScript là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng để tương tác với các trang web và người dùng. Cả hai đều có mục tiêu và khuyết điểm của riêng. Hãy xem ngôn ngữ lập trình nào tốt cho bạn hơn.

CSS là viết tắt của Cascading Style Sheet, một ngôn ngữ biểu định kiểu được sử dụng để định hình các phần tử HTML được hiển thị trong trình duyệt dưới dạng một trang web. Trang web được tạo bằng HTML sẽ không hấp dẫn nếu không sử dụng CSS. Về bản chất, CSS cung cấp vỏ bọc bên ngoài cho bất kỳ phần tử HTML nào.

Nếu bạn nghĩ HTML là bộ xương của một trang web, thì CSS là phần da trên cùng của bộ xương đó. Loại giao thức mở rộng thư điện tử Internet đa mục đích của CSS (MIME) là văn bản/CSS.


 


Các tính năng Javasript

 • CSS đa nền tảng và là hệ thống phần cứng agnostic.

 • Việc bảo trì trang web được đơn giản hóa và nhanh chóng với CSS.
 • CSS cho phép cả những thay đổi nhất quán và đột xuất.
 • CSS tăng tốc trang web và cải thiện khả năng thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm.
 • Nó có một tính năng độc đáo là có thể được định vị lại.

JavaScript là một ngôn ngữ kịch bản nhẹ, đa nền tảng và được thông dịch. Nó nổi tiếng về phát triển trang web, nhưng nó cũng được sử dụng trong nhiều môi trường không có trình duyệt. JavaScript có thể được sử dụng cho cả phát triển phía máy khách và phía máy chủ.

JavaScript bao gồm một thư viện đối tượng chuẩn, chẳng hạn như Array, Date và Math, cũng như một tập hợp cốt lõi các phần tử ngôn ngữ như toán tử, cấu trúc điều khiển và câu lệnh. JavaScript có thể được sử dụng ở cả phía máy khách và máy chủ.

>>> Tham gia khóa học java online tại NIIT - ICT Hà Nội để được hướng dẫn với lộ trình bài bản hơn.

Các tính năng JavaScript

 • JavaScript ban đầu được thiết kế để thao tác với DOM. Trước đây, các trang web chủ yếu là tĩnh, nhưng với JavaScript, các Trang web động đã được tạo ra.
 • Trong JS, các hàm là các đối tượng. Chúng giống như bất kỳ đối tượng nào khác, có thể có các thuộc tính và phương thức. Các hàm khác có thể lấy chúng làm đối số.
 • Nó có thể giải quyết ngày và thời gian.
 • Mặc dù các biểu mẫu được tạo bằng HTML nhưng nó thực hiện xác nhận biểu mẫu đó.
 • Không cần trình biên dịch.


Kết luận:
CSS và JavaScript đều là những công cụ quan trọng để phát triển front-end và các lập trình viên back-end không nên bỏ qua chúng. Mối tương quan chỉ đơn giản là để làm nổi bật sự khác biệt đáng kể giữa hai công cụ này, chẳng hạn như CSS so với JavaScript, và nó không ngụ ý rằng cái nào quan trọng hơn cái kia.

 

Các bài viết liên quan:

 

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích