Lập trình toàn diện với Angular 4+

Lập trình toàn diện với Angular 4+

  • Giáo viên Update...

  • Tư vấn
Thông tin khóa học
Học phí:
Liên hệ
Chi tiết khóa học

Lập trình toàn diện với Angular 4+

Nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng cũng như đào tạo đang có xu hướng tăng mạnh về Xây dựng Ứng dụng dựa trên Angular, Học viện Đào tạo CNTT NIIT-ICT Hà Nội xin giới thiệu khoá học Lập trình toàn diện với Angular 4+.


1. Đối tượng học viên


Lập trình viên các Công ty Phát triển Phần mềm
 

2.Yêu cầu khóa học


Học viên cần phải có kiến thức về Javascript.
Kiến thức cơ bản về HTML, CSS.                                                                 
Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng như C++, Java, C#.
Có kiến thức về TypeScript.
 

3. Mô tả về khóa học

Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức toàn diện về lập trình Angular 4+, đây là phiên bản mới nhất của Angular. Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức Cơ bản của Angular 4 như :

Components

Directives

Services

Forms

Http Access

Authentication

Optimizing an Angular App with Modules.


Ngoài ra học viên còn được cung cấp các kiến thức liên quan khác như cách sử dụng Angular-Cli để tạo ứng dụng với Angular 4, Angular 4+. Làm quen với xây dựng Unit Test  và Automatic Test với Karma và Jasmine cũng như là phương thức triển khai các ứng dụng được xây dựng bởi Angular 4+.
 

4. Thời gian học


Liên hệ để biết thêm chi tiết

5. Giảng viên


- Có kinh nghiệm 15 năm trong phát triển phần mềm, với Angular 2,4 có kinh nghiệp phát triển các dự án với các đối tác Australia và Châu Âu
- Có tham chiếu tới các dự án đã xây dựng và phát triển.


Thêm vào yêu thích Đã yêu thích