Khóa học lập trình Angular

Khóa học lập trình Angular

  • Giáo viên Update...

  • Tư vấn
Thông tin khóa học
Học phí:
Liên hệ
Chi tiết khóa học

Angular là gì ? 

Angular là một framework có cấu trúc cho các ứng dụng web động. Nó cho phép bạn sử dụng HTML như là ngôn ngữ mẫu và cho phép bạn mở rộng cú pháp của HTML để diễn đạt các thành phần ứng dụng của bạn một cách rõ ràng và súc tích

 

Angular ứng dụng trong các nghành khác

Kinh doanh và Công nghệ - Internet và Viến thông - Nghệ thuật và Giải trí - Mua bán -Khác

khóa học lập trình angular - phù hợp

 

TẠI SAO CHỌN ANGULAR 4 ?

Angular 4 là phiên bản nâng cấp của Angular 2. Angular 2 là giải pháp xây dựng ứng dụng phía Rich Application ở phía Client. Được phát triển dựa trên các kinh nghiệm của Angular 1. Tuy nhiên thì kiến thức xây dựng ứng dụng là hoàn toàn theo hướng tiếp cận mới.

Angular 4 là giải pháp phù hợp cho hầu hết các dự án phát triển phần mềm dựa trên nển tảng Web. Với các đặc điểm như:

Tại sao chọn chúng tôi - NIIT-ICT Hà Nội

Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin NIIT-ICT Hà Nội là thành viên trong hệ thống của Học viện quốc tế đào tạo CNTT NIIT Ấn Độ trên toàn cầu, được thành lập năm 2002 trên cơ sở hợp tác giữa Học viện NIIT Ấn Độ và Trung tâm Đào tạo CNTT. 

Một số hình ảnh của chúng tôi !

 

Giảng viên khóa học

Chuyên gia - Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Hùng

* Degree in information technology from Hanoi national university – HaNoi, Viet Nam in 2000

* Bachelor in English from Hanoi university – HaNoi, Viet Nam in 2007

* Master in information technology from Hanoi national university – HaNoi, Viet Nam in 2011

* Member of information technology association, since 2001

* Certificate in GIS architecture from ESRI company – Denmark

* Certificate in database design for Asian institute of technology - Thailand

* Project management of public Health.

* Consulting for Information Technology of Second Greater Mekong Subregion Regional Communicable Disease ControlProject

* Technical Leader FIS Bank of FPT

* Technical Leader and Project Management of Vietsoftware International Company


Thêm vào yêu thích Đã yêu thích