Khóa học Lập trình Android nâng cao

Khóa học Lập trình Android nâng cao

  • Giáo viên Update...

  • Tư vấn
Thông tin khóa học
Học phí:
Liên hệ
Chi tiết khóa học

Khóa học Lập trình Android nâng cao

 

NIIT - ICT Hà Nội cung cấp khóa đào tạo Lập trình Android nâng cao, cách tạo ra ứng dụng với các chức năng phức tạp, áp dụng công nghệ mới vào để phát triển.

 

Thời lượng học 28 Buổi - 2h/ Buổi (56h)
Thời gian học 18h - 20h hoặc 19h30 - 21h30 | Thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7

 

1. Học phí: Liên hệ

 

2. Khả năng của học viên sau khóa học

- Trở thành chuyên viên lập trình viên cao cấp (Senior 1).

- Có khả năng nghiên cứu các công nghệ mới và phức tạp (Admob. Youtube, Facebook,..).

- Sẵn sàng bắt tay vào phát triển các dự án lớn về ứng dụng và Game.

- Có được dự án thực do tự học viên phát triển và được hướng dẫn cho lên Google Play.

- Đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của các công ty hàng đầu tại Việt Nam.

 

3. Yêu cầu kiến thức đầu vào khóa Android nâng cao

- Yêu thích, đam mê lập trình trên thiết bị di động

- Đã có kiến thức cơ bản về android.

- Vượt qua bài test hoặc cuộc phỏng vấn của NIIT-ICT Hà nội.

- Đã có sản phẩm android trên google play hoặc theo học khóa cơ bản tại NIIT-ICT là lợi thế.

 

4. Chứng chỉ sau khóa học

- Do NIIT-ICT Hà Nội cấp

 

5. Nội dung khóa học


Buổi 01: Tool Decode, Tool SVN, Tool Git, Tool Mindjet MindManager, Tool MailGroup, Tool  Skype...
Buổi 02: Style Coding, architecture and Debugging an Android Application.
Buổi 03, 04, 05, 06: Building the Advance User Interface.
Buổi 07: Optimize the Advance User Interface.
Buổi 08: Handling Data in Android Application (Client-Server) ..
Buổi 09: Handling Data in Android Application (UI Setting Pro).
Buổi 10, 11: Working with Advance Services and Broadcast Receiver
(Giao 1 dự án ứng dụng Widget hiển thị đồng hồ và thông tin dự báo thời tiết được lấy trực tiếp từ server Weather World Online)
Buổi 12, 13: Location Base Service
(Giao 1 dự án sử dụng Location Base Service trên Google Map V2.)
Buổi 14: MultiLanguage
Buổi 15: MultiScreen for Application

Buổi 16, 17: MultiScreen for Game
Buổi 18: Frame - By - Frame
Buổi 19: Tween (Alpha, Translate, Rotate, Scale)
(Giao 1 dự án Game phát triển theo công nghệ Animation)

Buổi 20: Game Elements and tools
Buổi 21: The Architecture, Splashscreen, Menus on Game.
Buổi 22: Sences, Layers, Transition and Modifiers
Buổi 23: Drawing and Sprites, Animation
Buổi 24: Font, Text, Sound...
Buổi 25: User Input (Keyboard, Touch (Single Touch, MultiTouch), Onscreen Control, Acceleration, Speech to action..)
Buổi 26: Title Maps (Draw map for Game)
Buổi 27: Physic (Build physical Game)
Buổi 28: Multimedia Extension (Live WallPaper…) , Game Integration
(Giao 1 dự án game về AndEngine)


6. Chính sách bảo hành học tập

- Bảo hành học tập, tổ chức ĐÀO TẠO LẠI cho tất cả học viên đã theo học tại Học viện nhưng kết quả học tập chưa đạt yêu cầu, hoặc cần hỗ trợ thêm về kiến thức để làm việc thực tế.

- Học viên theo học tại Học viện được hỗ trợ kiến thức, thực hành ngoài giờ học offline (trực tiếp tại Học viện) và online (trực tuyến với giáo viên) nhằm đảm bảo hiệu quả học tập tốt nhất cho học viên.


Thêm vào yêu thích Đã yêu thích