Hình ảnh đơn vị

Hình ảnh đơn vị

Một vài hình ảnh về NIIT - ICT Hà Nội:

Giải thưởng, vinh danh NIIT - ICT HÀ NỘI đã giành được qua hơn 15 năm phát triển
Đào tạo lập trình viên quốc tế NIIT - ICT HÀ NỘI
Các giải thưởng danh giá về đào tạo công nghệ thông tin

Phòng tư vấn tuyển sinh

Phòng học máy tính tại NIIT - ICT HÀ NỘI

Học viên NIIT - ICT HÀ NỘI trong lễ nhận bằng tốt nghiệp


Video chương trình "Chìa khoá tương lai" của đài truyền hình HN !