Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Một trong những yếu tố để có được chất lượng đào tạo tốt là cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng nhu cầu đào tạo. NIIT - ICT HÀ NỘI đã đầu tư rất lớn về cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế, nhằm nâng cao chất lượng trong cung cấp dịch vụ đào tạo Lập trình viên.

- Phòng học tiêu chuẩn tối đa 25 học viên

- Phòng máy PC cấu hình cao

- Thiết bị trình chiếu màn hình lớn

- Phòng máy Server quản lý hệ thống.

- Bảng viết chống lóa

- Điều hòa 2 chiều, quạt, quạt thông gió...

- Thiết bị cảnh báo cháy

- Thiết bị chữa cháy tự động

...

Một số hình ảnh về cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo.

co-so-vat-chat-niit-ict-ha-noi-phong-hoc-pc-tieu-chuan-5

Phòng máy PC cấu hình cao 1

co-so-vat-chat-niit-ict-ha-noi-phong-hoc-pc-tieu-chuan-10

Hình ảnh phóng máy PC cấu hình cao 1

co-so-vat-chat-niit-ict-ha-noi-phong-hoc-pc-tieu-chuan-9

Phòng máy PC cấu hình cao 2

co-so-vat-chat-niit-ict-ha-noi-phong-hoc-pc-tieu-chuan-8

Hình ảnh phòng máy PC cấu hình cao 2

co-so-vat-chat-niit-ict-ha-noi-phong-hoc-pc-tieu-chuan-1

Phòng học Lab VIP 1

co-so-vat-chat-niit-ict-ha-noi-phong-hoc-pc-tieu-chuan-12

Phòng học Lab VIP 2.

hinh-anh-can-bo-nhan-vien-niit-ict-ha-noi-08

Phòng học Lab tiêu chuẩn.

hinh-anh-can-bo-nhan-vien-niit-ict-ha-noi-02

Phòng tư vấn tuyển sinh

co-so-vat-chat-niit-ict-ha-noi-phong-hoc-pc-tieu-chuan-15

Phòng học lớn

co-so-vat-chat-niit-ict-ha-noi-phong-hoi-truong-1

Phòng hội trường 1

co-so-vat-chat-niit-ict-ha-noi-phong-hoi-truong-2

Phòng hội trường 2

co-so-vat-chat-niit-ict-ha-noi-phong-hoi-truong-3

Phòng hội trường 3

Vấn đề chất lượng đào tạo luôn được NIIT - ICT Hà Nội đặt lên hàng đầu, chính vì thế chúng tôi luôn cố gắng đầu tư tốt nhất cho công tác đào tạo để thế hệ lập trình viên khi học tại đây luôn có được chất lượng đào tạo tốt nhất, dịch vụ tốt nhất.